บ้านโมเดิร์นสไตล์

Modern Townhome for Modern Lifestyle


Designed and crafted to suit modern lifestyle. Provided choices to manage space within.

พื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่

Immense Public Area


The project includes approximately 8 rai public area, including lake, garden, lakeside walk path, and outdoor fitness. Allow you to relax after a tiring day.

โครงการความหนาแน่นต่ำ

Low Density


Average only 8 units per rai. High wind circulation rate with the lake to reduce temperature.

Prachasuk Lifestyle
Prachasuk Lifestyle

King of Location

Qualities living sit on the best location which is easy to access
and easy access to the shopping mall, hospital, expressway, etc.
Forget the house of “middle of nowhere” and welcome to the house of ”right at the heart of everything”
which is truly the King of Location

PRACHASUK MODERN TOWN HOME

สัมผัสชีวิตโมเดิร์นสไตล์ ทำเลที่ดีที่สุดบนถนนพระราม 2

แบบแปลน

อาคารพาณิชย์กว้าง 5 เมตร

แปลนชั้น 1

อาคารพาณิชย์กว้าง 5 เมตร

แปลนชั้นลอย

อาคารพาณิชย์กว้าง 5 เมตร

แปลนชั้น 2

อาคารพาณิชย์กว้าง 5 เมตร

แปลนชั้น 3

อาคารพาณิชย์กว้าง 5 เมตร

แปลนชั้นดาดฟ้า-หลังคา